Choď na obsah Choď na menu
 


Klasifikácia chovateľského zariadenia

15. 10. 2011
Exotické vtáctvo sa chová v klietkach rôznych typov a tvarov. Klietky možno rozdeliť podľa tvaru, rozmeru a typu. 

Klasifikácia podľa tvaru: Videl som klietky jednoduchých a členitých tvarov v ktorých vtáci úspešne odchovávali svojich potomkov. Klietky členitého tvaru charakterizuje nepravidelný tvar a nepravidelný rozmer. Spojením tvaru kocky, valca a kvádra vznikne klietka členitého tvaru s vežičkami, kupolami a zaoblením, čím sa vlastne stále zmenšuje životný priestor pre jej obyvateľa. Aj keď spotrebný trh s chovateľskými potrebami ponúka množstvo klietok členitého tvaru, chovatelia uprednostňujú klietky jednoduchých tvarov napr. kvádra, alebo kocky. Vtáčikovi doprajeme maximálny priestor na prelet, alebo dlhší preskok z bydla na bydlo. Chovateľ môže chovné zariadenie pravouhlého pôdorysu ľahko zakomponovať do boxov.

Obr.1

Obrázok

Klietky jednoduchého typu stojatého stĺpa, alebo valca, ktoré ponúkajú predajcovia chovateľských potrieb považujem na chov drobného vtáctva za úplne nevhodné.

Klasifikácia podľa rozmeru: Na internetových fórach sa dočítame, že poznáme malé a veľké klietky, pričom je rozmer klietky najčastejšie udávaný základnou dĺžkovou jednotkou v metroch. Z pohľadu užitočnosti a druhovej špecializácie má rozmer chovateľského zariadenia individuálny a relatívny charakter. Veľká klietka pre pár kanárikov (š1*v0,5*h0,4)m je nepostačujúca a malá na chov neophém, alebo papagájov spevavých, pričom sa nájdu chovatelia, ktorí úspešne odchovávajú aj v takýchto malých klietkach. Rozmer chovateľského zariadenia je podmienený mohutnosťou postavy, rozpätím krídel a dĺžkou tela operenca, ktorý ju obýva. Čím je chovné zariadenie rozmerovo väčšie, tým pestrejšie bude aj správanie jej obyvateľov.

Osobne považujem za malú klietku chovateľské zariadenie, ktoré sa udržuje iba z vonkajšieho priestoru, lebo objem klietky neumožní človeku prevádzať údržbu inak. Veľkou klietkou je voliéra do ktorej človek môže vstúpiť a vykonať údržbu. 

Klasifikácia podľa typu: Najbežnejším typom je celo drôtená klietka s plastovým vysúvateľným dnom. Nespornou výhodou je dlhá životnosť a jednoduchá údržba. Nevýhodou sú často veľmi malé rozmery klietky, nekvalitná povrchová úprava drôtenej konštrukcie a iba jedny malé dvierka.

Obr.2

Obrázok

Za veľmi praktické považujem tzv. debnové klietky, s prednou otvorenou časťou zakrytou mriežkou, alebo sklom. Klietka sa vyrába z drevotriesky a plastu. Môžete si ju zakúpiť už vyrobenú, alebo si ju vyrobíte za malý peniaz aj sami, pričom si výrobok prispôsobíte svojím potrebám. Debnové klietky sa ukladajú do boxov, čím sa efektívne využíva priestor v chovateľskej miestnosti. Klietky sa osvedčili aj pri chove drobných plašivých vtáčích druhov. Nevýhodou je znížená svetelná priepustnosť materiálu z ktorého sa debnová klietka bežne vyrába, čím vzniká potreba umelého prisvetlenia chovného zariadenia.

Obr.3

Obrázok

Voliéra je chovateľským zariadením v ktorom chovateľ ponúka vtáctvu možnosť letu a to v jej vnútornej a vonkajšej časti. Vo voliére sa uplatňuje skupinový chov v rámci druhu, alebo zmiešaný chov viacerých druhov vtáctva. Vonkajšia voliéra chráni operených obyvateľov pred dravcami, pevným základom a dvojitým pletivom. Rozstup medzi pletivom by mal byť viac ako 3 cm. Ak chovateľ svoje chovné zariadenie takto nezabezpečí, ohrozuje život svojich operených chovancov. Osobne si myslím, že takýto chovateľ narobí v prírode viac škody ako osohu, lebo následne hrubo likviduje lesné a iné domáce zvieratá, ktoré považuje za škodnú, čo nie je v zhode s chovateľskou etikou, kultúrou a spoločenským významom chovu exotického vtáctva.

Obr.4

Obrázok

Vhodným chovateľským zariadením je klietka pravouhlého pôdorysu bez zbytočných výklenkov a vyčnievajúcich ostrých hrán, tvaru kvádra, dlhšia ako vyššia, vyrobená z nehrdzavejúcich drôtených častí a s dostatočným počtom dvierok. Ľahko čistiteľná s vysúvateľným dnom.

Správny výber chovného zariadenia je prvým krokom k úspechu, ktorým je pre chovateľa spokojnosť chovaných druhov exotického vtáctva. Budem rád ak Vám môj príspevok pomôže zorientovať sa v problematike výberu chovného zariadenia a rozhodnete sa pre alternatívu, ktorá najlepšie vyhovuje Vašim možnostiam, predstavám a potrebám.
 
Obr.1: Dve klietky jednoduchého tvaru položené na seba. Spodná klietka debnového typu s drátenou prednou časťou. Horná klietka celodrátená, železná konštrukcia obalená pletivom. Klietka nemá vysúvacie dno.
 
Obr.2: Celodrátené klietky postavené do boxov.
 
Obr.3: Klietky debnového typu so sklenenou prednou časťou. Na tieto vytríny je veľmi príjemný pohľad.
 
Obr.4: Veľká klietka, vnútorná voliérka.
 
Fotografie som urobil na výstave exotického vtáctva v Poprade dňa 14.10.2011
 
Ľubomír M.