Choď na obsah Choď na menu
 


CITES 3. časť

1. 9. 2013

Mnohé druhy živočíchov sú ohrozené vyhubením. Medzi najčastejšie dôvody úbytku živočíšnych druhov sa udávajú najmä zmenšovanie prirodzeného životného priestoru napr. vplyvom holovýrubu stromov a znečisťovanie životného prostredia toxickými látkami napr. vplyvom intenzívneho poľnohospodárstva a priemyselnej výroby, čo vedie k narušeniu prirodzenej rovnováhy ekosystémov na rozsiahlych územiach. Nezanedbateľným faktorom je aj pytliactvo, zber a odchyt živočíchov a rastlín na komerčné účely, ako aj neutíchajúci dopyt po zvieratách a rastlinách rôzneho druhu zo strany drobnochovateľov a pestovateľov.

Ľudia uznávajú, že voľne žijúce živočíchy a rastliny jestvujú v mnohorakých a prekrásnych formách, ako súčasť prírodzených ekosystémov krajiny. Uvedomujú si stále rastúcu a nenahraditeľnú hodnotu prírody nielen z hľadiska estetického, vedeckého, rekreačného, kultúrneho a ekonomického, ale aj z hľadiska udržateľnosti resp. neudržateľnosti prírodných hodnôt. Toto uvedomenie núti človeka k zmenám myslenia v prístupe k prírode a k všetkému živému. Zachovanie a ochrana rozmanitosti prírodných ekosystémov je nevyhnutným krokom k zachovaniu prírodných zdrojov aj pre ďalšie generácie človeka. Preto v r. 1973 bol vo Washingtone dojednaný Dohovor, ktorý by na svetovej, medzinárodnej úrovni chránil faunu a flóru s určením presných pravidiel nakladania a obchodu s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín, ktorý poznáme ako CITES.

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 110/2005, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 449/2009, bola doplnená vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 47/2013 z 25 februára 2013. Súčasťou vyhlášky č. 47/2013 Z.z. je na str. č. 414, čiastka 14, uvedená Príloha č. 6 k vyhláške č. 110/2005, ktorá je rozšírená o ďalšie druhy exotického vtáctva, ktoré sa nezameniteľne neoznačujú, pre ktoré sa nemusí viesť evidencia na druhovej karte, pre ktoré sa nevydáva preukaz o pôvode a ktoré nepodliehajú registrácií.

Príloha č. 6 k vyhláške č. 110/2005 Z. z.
Zoznam druhov, ktoré sa nezameniteľne neoznačujú, pre ktoré sa nemusí viesť evidencia na druhovej karte, pre ktoré sa nevydáva preukaz o pôvode a ktoré nepodliehajú registrácii

1. Druhy zaradené do prílohy D osobitného predpisu 12b)

2. Druhy uvedené v prílohe X osobitného predpisu 13)

3. Vtáky

Agapornis canus - agapornis sivý
Agapornis fischeri - agapornis akáciový (agapornis ružovkastohlavý)
Agapornis nigrigenis - agapornis čiernolíci
Agapornis personatus - agapornis pestrý
Agapornis taranta - agapornis tmavokrídly
Alisterus scapularis - kráľčik červenohlavý
Aprosmictus erythropterus - kráľčik ušľachtilý
Barnardius zonarius - rozela žltokrká
Bolborhynchus lineola - papagájik pásikavý
Cyanoramphus auriceps - kakariki skákavý (kakariki žltočelý)
Cyanoramphus forbesi - kakariki smaragdový
Dendrocygna arborea - stromárka veľká (kačica stromová)
Forpus coelestis - papagájik modrokrký
Forpus conspicillatus - papagájik okuliarnatý
Forpus cyanopygius - papagájik zelenomodrý
Forpus passerinus - papagájik vrabčí
Forpus xanthopterygius - papagájik modrokrídly
Forpus xanthops - papagájik žltolíci
Lathamus discolor - loriovec lastovičí (loriovec lastovičkovitý)
Myiopsitta monachus - mních zelený (klinochvost mníší)
Nandayus nenday - klinochvost čiernohlavý
Neophema elegans - tráviar olivový
Neophema chrysostoma - tráviar modročelý
Neophema pulchella - tráviar tyrkysový
Neophema splendida - tráviar nádherný
Neopsephotus bourkii - tráviar ružovobruchý
Northiella haematogaster - speváčik červenobruchý
Lonchura oryzivora - ryžovník sivý
Platycercus spp. - všetky druhy rodu rozela
Poephila cincta cincta - amadinka krátkochvostá (pásovník krátkochvostý)
Polytelis spp. - všetky druhy rodu kráľčik
Psephotus haematonotus - speváčik červenochrbtý
Psephotus varius - speváčik pestrý (speváčik mnohofarebný)
Psittacula alexandri - alexander ružovoprsý (ladniak ružovoprsý)
Psittacula cyanocephala - alexander pestrý (ladniak pestrý)
Psittacula eupatria - alexander veľký (ladniak veľký)
Purpureicephalus spurius - červenohlávok pestrý
Pyrrhura frontalis - klinochvost hnedosluchý (pyrura hnedouchá)
Sarkidiornis melanotos - hrebenatka škvrnitá (kačica hrebenatá)

4. Plazy

Boa constrictor - veľhad kráľovský okrem poddruhu Boa constrictor occidentalis
Chamaeleo calyptratus - chameleón jemenský
Chrysemys picta*) - korytnačka maľovaná
Iguana iguana - leguán zelený
Phelsuma grandis - felzúma
Phelsuma laticauda - felzúma zlatochvostá
Phelsuma madagascariensis - felzúma madagaskarská
Python molurus bivittatus - pytón tigrovitý
Python regius - pytón kráľovský
Trachemys scripta elegans*) - korytnačka písmenková ozdobná

Je povinnosťou každého drobnochovateľa aby poznal pravidlá držania, nakladania, prepravy a obchodu so zvieratami, ktorých chovom sa zaoberá tak, aby nedochádzalo k negatívnym stretom napr. so skupinami ľudí, pre ktorých je ochrana prírody posvätná. Prispejme každý svojou mierou zodpovednosti a osobným postojom k ochrane a zachovaniu zdravého životného prostredia, ktoré nás obklopuje.

Ľubomír M.
 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.