Choď na obsah Choď na menu
 


CITES 2. časť

17. 4. 2011

    V dnešnej uponáhľanej dobe musia mať drobnochovatelia ohrozených a chránených exotických zvierat dostatok informácií a vedomostí aj z oblasti práva. Nakladanie s chránenými živočíchmi a rastlinami upravuje medzinárodný dohovor tzv. CITES, ktorý možno chápať ako komplex medzinárodných zákonných noriem a nariadení s cieľom ochrany chránených druhov živočíchov a rastlín pred úplným vyhubením vplyvom bezohľadného získavania pre obchodné účely.

    Zoznamy živočíchov a rastlín s ktorými je obchod obmedzený alebo kontrolovaný obsahuje nariadenie Rady ES č. 338/1997 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín, reguláciou obchodu s nimi v jednotlivých prílohách. Podľa stupňa ohrozenia sú živočíchy a rastliny rozdelené do štyroch príloh A,B,C a D. Podľa zaradenia exemplára v jednotlivých prílohách sa upravuje režim obchodovania to je dovoz, vývoz, tranzit, opätovný vývoz, komerčné využívanie, evidencia a ochrana na území Slovenskej republiky. Najprísnejšie je regulovaný obchod s exemplármi zaradenými do prílohy A, ktoré je zakázané kupovať, predávať, vymieňať, ponúkať na kúpu alebo predaj a vystupovať na verejnosti na komerčné účely. Exempláre ktoré sú zaradené v prílohe A a B možno dovážať a exempláre ktoré sú zaradené v prílohe A, B a C možno vyvážať, len s povolením Ministerstva životného prostredia.

    Súčasťou nariadenie Komisie ES č. 1332/2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady ES č. 338/1997 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín, reguláciou obchodu s nimi je aj zoznam všetkých chránených živočíchov a rastlín zahrnutých podľa stupňa ohrozenia do štyroch už spomínaných príloh. Nariadenie Komisie ES č. 1332/2005 je už neplatné, bolo novelizované a na žiadosť krajín bol zoznam chránených živočíchov a rastlín doplnený o nové exempláre, nariadením Komisie ES č. 407/2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady ES č. 338/1997 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín a reguláciou obchodu s nimi.

Zoznam papagájov zaradených do prílohy A

Psittaciformes - papagájotvaré

Cacatuidae - kakaduovité

Cacatua goffini (I) kakadu Goffinov

Cacatua haematuropygia (I) kakadu bielozobý

Cacatua moluccensis (I) kakadu červenochocholatý (molucký)

Cacatua sulphurea (I) kakadu žltochochlý

Probosciger aterrimus (I) kakadu palmový

Loriidae - loriotivé

Eos histrio (I) lori modroprsý

Vini spp. (I/II) rod lori

(Vini ultramarina je uvedený v Prílohe I, ostatné druhy sú uvedené v Prílohe II)

Psittacidae - papagájovité

Amazona arausiaca (I) amazoňan červenokrký

Amazona auropalliata (I) amazoňan žltotylý

Amazona barbadensis (I) amazoňan žltočelý

Amazona brasiliensis (I) amazoňan červenochvostý

Amazona finschi (I) amazoňan fialovotemenný

Amazona guildingii (I) amazoňan kráľovský

Amazona imperialis (I) amazoňan cisársky

Amazona leucocephala (I) amazoňan pestrý (kubánsky)

Amazona oratrix (I) amazoňan žltohlavý

Amazona pretrei (I) amazoňan okuliarnatý

Amazona rhodocorytha (I) amazoňan belavolíci

Amazona tucumana (I) amazoňan nádherný

Amazona versicolor (I) amazoňan mnohofarebný

Amazona vinacea (I) amazoňan vínovočervený

Amazona viridigenalis (I) amazoňan červenočelý

Amazona vittata (I) amazoňan belasokrídly

Anodorhynchus spp. (I) rod ara

Ara ambiguus (I) ara žltozelená

Ara glaucogularis (I) ara modrokrká

Ara macao (I) ara arakanga

Ara militaris (I) ara zelená (vojenská)

Ara rubrogenys (I) ara červenosluchá

Cyanopsitta spixii (I) ara sivomodrá

Cyanoramphus cookii (I)

Cyanoramphus forbesi (I) kakariki žltočelý

Cyanoramphus novaezelandiae (I) kakariki červenočelý

Cyanoramphus saisseti (I)

Cyclopsitta diophthalma coxeni (I) papagáj žltoboký

Eunymphicus cornutus (I) papagáj chocholatý

Guarouba guarouba (I) klinochvost žltý

Neophema chrysogaster (I) tráviar úhľadný

Ognorhynchus icterotis (I) klinochvost žltosluchý

Pezoporus occidentalis (pravdepodobne vyhynutý druh) (I) zemnár nočný

Pezoporus wallicus (I) zemnár vlnkovaný

Pionopsitta pileata (I) amazoňan červenohlavý

Primolius couloni (I) ara modrohlavá

Primolius maracana (I) ara marakana

Psephotus chrysopterygius (I) speváčik žltokrídly

Psephotus dissimilis (I) speváčik žltoramenný

Psephotus pulcherrimus (pravdepodobne vyhynutý druh) (I) speváčik najkrajší

Psittacula echo (I) ladniak (alexander) maurícijský

Pyrrhura cruentata (I) klinochvost modrobradý

Rhynchopsitta spp. (I) rod klinochvost

Strigops habroptilus (I) kakapo sovovitý                                                                                        

Zoznam papagájov a astrildov zaradených do prílohy B

Estrildidae - astrildovité

Amandava formosa (II) tigríček

Lonchura fuscata ryžovník hnedý

Lonchura oryzivora (II) ryžovník sivý

Poephila cincta cincta (II) pásovník krátkochvostý

Psittaciformes - papagájotvaré spp. (II)

(Okrem druhov uvedených v prílohe A a okrem štyroch druhov dolu popísaných, ktoré nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)

Agapornis roseicollis agapornis ružovohrdlý

Melopsittacus undulatus andulka vlnkovaná

Nymphicus hollandicus korela chocholatá

Psittacula krameri alexander malý

Zoznam astrildovitých vtákov zaradených do prílohy D

Estrildidae - astrildovité

Amandava amandava amandava červenkastá

Cryptospiza reichenovii karmínka horská

Erythrura coloria amada červenosluchá

Erythrura viridifacies amada zelená

Estrilda quartinia (Často predávaný ako Estrilda melanotis) astrilda žltobruchá

Hypargos niveoguttatus vločkovník bodkovaný

Lonchura griseicapilla mníška perlolíca

Lonchura punctulata mníška muškátová

Lonchura stygia mníška čierna

Fringillidae - pinkovité

Carduelis ambigua stehlík olivoprsý

Carduelis atrata stehlík čierny

Kozlowia roborowskii červenák Roborovského

Pyrrhula erythaca hýľ sivohlavý

Serinus canicollis kanárik sivokrký

Serinus citrinelloides hypostictus (Často predávaný ako Serinus citrinelloides) kanárik strnadkovitý

    Informácie ohľadom zaradenia druhu do jednotlivých príloh tzv. CITES, si môžete uplatniť u Štátnej ochrany prírody, Vedecký orgán CITES v SR, Mlynská dolina 1, Bratislava 1, 811 04. Bližšie informácie nájdete na http://www.cites.sk/kontakty.html

    Exempláre zaradené do zoznamu chránených živočíchov a rastlín podľa jednotlivých príloh A, B, C a D možno kúpiť alebo nadobudnúť len s preukazom o pôvode, certifikátom EÚ, potvrdením o registrácií, alebo písomným dokladom o kúpe, pričom záleží do ktorej prílohy je chránený živočích zaradený. V prípade kontroly ste povinný preukázať pôvod alebo spôsob nadobudnutia takéhoto živočícha.

    Na niektoré papagáje zo zoznamu prílohy B, nariadenia Komisie ES č. 407/2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady ES č. 338/1997 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín, reguláciou obchodu s nimi platí výnimka, ktorá zmierňuje spôsob obchodovania a nadobudnutia exemplára v rámci spoločenstva krajín EÚ, podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 110/2005, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príloha č. 6. vyhlášky MŽP SR č. 110/2005 obsahuje zoznam chránených živočíchov pre ktoré má držiteľ exemplára povinnosť preukázať spôsob nadobudnutia exemplára iným písomným dokladom napr. kúpnou zmluvou.

Príloha č. 6.: Zoznam druhov, ktorých exempláre sa nezameniteľne neoznačujú, pre ktoré sa nemusí viesť evidencia na druhovej karte, nevydáva sa preukaz o pôvode a nepodliehajú registrácii

Agapornis fischeri agapornis ružovkastohlavý

Agapornis personatus agapornis pestrý

Agapornis roseicollis agapornis ružovohrdlý

Alisterus scapularis kráľčik červenohlavý

Aprosmictus erythropterus kráľčik ušľachtilý (červenokrídly)

Dendrocygna arborea kačica stromová

Forpus coelestis papagájik modrokrký

Forpus conspicillatus papagájik okuliarnatý

Forpus cyanopygius papagájik zelenomodrý

Forpus passerinus papagájik vrabčí

Myiopsitta monachus klinochvost mníší

Nandayus nenday klinochvost čiernohlavý

Neophema elegans tráviar olivový

Neophema chrysostoma tráviar modročelý

Neophema pulchella tráviar tyrkysový

Neophema splendida tráviar nádherný

Neopsephotus bourkii tráviar ružovobruchý

Northiella haematogaster speváčik červenobruchý

Padda oryzivora ryžovník sivý

Platycercus adelaidae kríženec druhov P. elegans a P. flaveolus

Platycercus adscitus rozela šafranová

Platycercus caledonicus rozela žltobruchá

Platycercus elegans rozela bažantovitá

Platycercus eximius rozela pestrá

Platycercus flaveolus rozela bledožltá

Platycercus icterotis rozela žltolíca

Platycercus zonarius rozela žltokrká

Polytelis alexandrae kráľčik modrotemenný (Alexandrin)

Polytelis anthopeplus kráľčik horský (dymový)

Polytelis swainsonii kráľčik nádherný (Barrabandov)

Psephotus haematonotus speváčik červenochrbtý

Psephotus varius speváčik mnohofarebný

Psittacula alexandri ladniak (alexander) ružovoprsý

Psittacula cyanocephala ladniak (alexander) pestrý (červenohlavý)

Psittacula eupatria ladniak (alexander) veľký

Psittacula krameri ladniak (alexander) malý

Purpureicephalus spurius červenohlávok pestrý

Streptopelia decipiens hrdlička

Streptopelia roseogrisea hrdlička chichotavá

Streptopelia semitorquata hrdlička polmesiačiková

Streptopelia senegalensis hrdlička senegalská

Streptopelia vinacea hrdlička

    Podľa zákona č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi, podľa § 12, ods. 20, písomný doklad o spôsobe nadobudnutia exemplára zo zoznamu chránených živočíchov z prílohy č. 6 vyhlášky MŽP SR č. 110/2005 musí obsahovať:

1. meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby alebo názov, alebo obchodné meno, sídlo a miesto podnikania právnickej osoby, od ktorej exemplár nadobudla,

2. vedecké meno druhu exemplára,

3. počet nadobudnutých exemplárov,

4. dátum nadobudnutia exemplára.

     Budem rád ak Vám mnou popísané informácie ohľadom CITES pomôžu zorientovať sa v problematike práva pri nakladaní, chove a obchode s chránenými exotickými vtákmi. Ďakujem za návštevu mojej stránky.

Použitá literatúra:

Nariadenie Komisie (ES) č. 407 zo 14. mája 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi.

In:http://www.minzp.sk/files/postupy-a-ziadosti/ochrana-prirody/obchodovanie-s-ohrozenymi-druhmi/3-407_2009_nove_prilohy_SJ%5B1%5D.pdf

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 110 zo 14. februára 2005, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

In:http://www.cites.sk/subory/vyhlaska_110_2005.pdf

 Zákon č. 15 Z. z.2. decembra 2004, o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi.

In:http://www.cites.sk/subory/zakon_15_2005.pdf

Ľubomír M.

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.